Mám zájem Výsledky Moduly SEO Analytics

Přehled modulů

Reporty

Každý profesionál potřebuje profesionální reporting!

 • Značná úspora času
 • On-screen nebo PDF reporty
 • Odeslání reportu na jakýkoliv e-mail
 • Porovnání výsledků dvou různých období
 • Podrobný časový report – na denní bázi, s grafy
 • Možnost personifikace reportů

Ideální nástroj pro generování reportů dosaženého pokroku a výsledků SEO správy vůči Vašim klientům nebo pro interní potřeby.

Srozumitelný a přehledný pomocník pro ucelenou prezentaci úspěchů doporučené SEO správy pro Vaše klienty!

Návrhář domén pro výměnu odkazů

Nechte se inspirovat při výměně odkazů!

 • Možnost identifikace vhodných odkazů pro výměnu
 • Sledování proindexovanosti v Google, Seznamu a ranků
 • Vlastní katalog domén pro výměnu odkazů

Výměna odkazů je pro úspěšné SEO zcela klíčová a zejména pak výměna odkazů z kvalitních webů.

Systém Seo Analytics umí takovéto weby najít! Vám stačí zadat klíčové slovo, které je tematicky příbuzné s Vaším webem a systém sám pak navrhne vhodné webové stránky. U výsledků pak rovnou zjistí proindexovanost ve vyhledávačích Google,Seznamu a ranky.

Systém zároveň umožňuje vést si tímto způsobem vlastní katalog domén pro výměnu odkazů.

Výměnné odkazy

Posilujte svoji pozici na webu společně se svými partnery!

 • Kompletní správa partnerských odkazů
 • Denní kontrola existence odkazů
 • Správa odkazů na Vaší stránce pomocí SEO Analytics
 • Automatický formulář pro nabídku výměny odkazu
 • Zhodnocení kvality zpětného odkazu
 • Hromadné maily - při zjištění neexistence odkazu, aktivace ...

Zadejte doménu partnera a link, který na jeho stránkách očekáváte. SEO Analytics je nástrojem, který bude partnerské linky denně sledovat jejich existenci a upozorní na případnou neexistenci umístění. Ochráníte tak své stránky před nekalým získáváním zpětných odkazů na váš úkor.

Vytvořte si databázi webů, se kterými si chcete vyměnit linky a jednoduše je oslovte přímo přes interní e-mailový systém. Link jejich stránek se – po Vašem schválení – automaticky umístí na Váš web nebo e-shop a systém ho bude denně se kontrolovat.

Návrhy klíčových slov

Nechte si navrhnout opravdu Klíčová klíčová slova!

 • Návrh podobných a tematicky příbuzných slov
 • Zjištění objemu hledání na Seznam (Sklik API)
 • Možnost zákazu nevhodných slov
 • Export seznamu slov do CSV

Volba správných slov pro optimalizaci Vašeho webu je klíčová.

U slov, která chcete optimalizovat (tj. domníváte se, že je nutné je optimalizovat) je velmi důležité znát objem hledání. Proto každý uživatel SeoAnalytics ocení funkci modulu "Návrháře" podobných nebo příbuzných slov.

Seo Analytics pro Vás navrhne desítky variant a obdobných slov a navíc zobrazí i objem hledání.

Můžete se proto správně rozhodnout pro optimální klíčová slova, která použijete na Vašem webu.

SEO Porovnání stránek

Opisujte od konkurence se Seo Analytics!

 • Porovnání Vašich stránek s konkurencí z hlediska SEO
 • Podrobné porovnání na obrazovce
 • Rychlá detekce rezerv

Seo Analytics Vám umožňuje efektivně "opisovat" od konkurence, protože můžete porovnávat úspěšnost SEO faktorů Vašeho webu, e-shopu s jinými.

Můžete se poučit z chyb Vaší konkurence nebo naopak využít úspěšná řešení při správě SEO, která Vaši konkurenti dělají!

Zpětné odkazy

Staňte se pány zpětných odkazů na Váš web!

 • Sledování vývoje počtu zpětných odkazů, které eviduje vyhledávač
 • Podpora Google, Seznam, Yahoo, Bing, Jyxo

Backlinks neboli zpětné odkazy, jsou takové odkazy, které na danou stránku odkazují ze stránky jiné.

Počet kvalitních zpětných odkazů je pro SEO velmi důležitý.

SEO Analytics a modul "Odkazy" denně sleduje počty zpětných odkazů stránek ve vyhledávačích Google a Seznam a Vy se dozvíte o vývoji jejich počtu v čase.

Pozice ve vyhledávačích

Sledujte jak si Váš web nebo e-shop stojí
ve vyhledávačích!

 • Denní kontrola umístění na Google a Seznam
 • Ukládání výsledků do historie
 • Objem vyhledávání klíčového slova
 • Nalezená URL k příslušnému klíčovému slovu
 • Grafy vývoje umístění v čase

Zadejte klíčová slova, která chcete sledovat a systém SEO Analytics každý den automaticky zaznamená pozici Vašeho webu ve vyhledávači až do 100. místa.

Máte možnost i zpětně sledovat vývoj umístění jednotlivých klíčových slov. Nástroj pozice ve vyhledávačích je nejlepší kontrola výsledků SEO optimalizace. (počet sledovaných klíčových slov může být v závislosti na zvoleném produktu limitován).

Statistiky návštěv

Šetřete svůj čas a mějte vše na jednom místě!

 • Napojení na Google Analytics
 • Přehled klíčových statistik
 • Celková návštěvnost, SEO návštěvy
 • Kvalita návštěv

Optimální nástroj pro prezentaci vývoje SEO efektu pro Vaše klienty. SEO Analytics ušetří Váš drahocenný čas, který můžete věnovat svému byznysu a budete mít klíčové statistické údaje přehledně na jednom místě, přebíráme tyto informace z Vašeho Google Analytics účtu.

Můžete sledovat a porovnávat vývoj návštěvnosti Vašeho webu, kvalitu návštěv a počet objednávek. Můžete lépe sledovat dosažený obrat Vašeho webu.

Analýza klíčových slov v kódu

Zjistěte na která slova se vyplatí optimalizovat.

 • Ladění rozmístění klíčových slov na stránce
 • Přehled výskytu v Titulku, Klíčových slovech, popisku, URL, nadpisech H1 až H6, v odstavcích a příznaku "strong"
 • Výskyty jedno, dvou a tříslovných spojení
 • Vazba na sledovaná klíčová slova

Analyzujte a odladťe podrobně četnost a umístění klíčových slov na stránce v částech kódu, které jsou důležité pro SEO optimalizaci jako jsou např. titulka, nadpisy, text.

Můžete tak kontrolovat výskyty požadovaných slovních spojení a své texty tak ještě lépe pro vyhledávač optimalizovat.

Ranky

Budujte důležitost - Ranking - Vašich stránek!

 • Vývoj Page Ranku v čase
 • Vývoj S-Ranku v čase
 • Možnost ověření ranků podstránek

Ohodnocení důležitosti (Ranku) stránek je dalším zásadním prvkem při umisťování webu ve výsledcích vyhledávání.

SEO Analytics zobrazuje jak aktuální Srank a PageRank stránek, tak jeho vývoj v časovém období.

Můžete tak dlouhodobě sledovat úspěšnost kroků při budování off-page faktorů.

Analýza kódu webu

Eliminujte chyby v kódu Vašich stránek!

 • Kompletní analýza kódu s ohledem na SEO
 • Doporučení a upozornění na chyby
 • Kontrola struktury nadpisů
 • Kontrola sémantiky
 • ... a mnoho dalších informací

SEO Analytics je výkonný pomocník pro sledování nedostatků a rezerv kódu z hlediska SEO on-page faktorů.

Pro zjednodušení systém spočítá index kvality, přičemž tato kontrola se provádí automaticky každý den.

Můžete tak sledovat vývoj kvality kodu Vašich stránek v čase.

Validace sitemap

Ulehčete práci vyhledávacím robotům!

 • Denní kontrola existence a dostupnosti XML sitemap
 • Denní kontrola validity XML sitemap

XML Sitemapy ulehčují vyhledávacím robotů nalézt všechny stránky webu a tak je rychleji proindexovat, i když má Váš web neúplné vnitřní prolinkování.

Pamatujte, že neexistence XML sitemap není zásadním nedostatkem, je však velmi přínosná u rozsáhlejších webů a e-shopů.

Indexované stránky

Zjistěte včas rezervy Vašeho webu, e-shopu!

 • Sledování vývoje počtu registrovaných indexovaných stránek v čase
 • Podpora Google, Seznam, Yahoo, Bing, Jyxo

Je dobré mít přehled, kolik stránek Vašeho webu má vyhledávač ve svém indexu.

Můžete díky tomu detekovat chyby v navigaci stránek nebo dokonce v kódu webu.

Včasné detekování případných výkyvů počtu stránek v indexu vyhledávačů může eliminovat dalekosáhlé následky v pozicích klíčových slov a tím i návštěvnosti Vašeho webu, e-shopu.

SEO deník

Přehledná evidence kroků = základ úspěchu účinné SEO správy!

 • Vedení poznámek s datem, kdy byly provedeny
 • Zobrazení poznámek pod grafy v jednotlivých Modulech
 • Rychlý přehled o krocích, které jste provedli

Evidujte si všechny své SEO kroky v poznámkovém bloku!

Snadno tak získáte přehled o tom, které z provedených činností z hlediska Vaší SEO strategie měly vliv na daný SEO faktor, tj. jak se projevily na optimalizaci Vašeho webu, e-shopu. (Např. před týdnem jsem registroval svůj web do 50 katalogů a dnes již vidím zlepšování pozic, ranků apod. = byl to správný krok)

Správa více domén v 1 účtu

Šetřete svůj čas se Seo Analytics!

 • Rychlý přístup k vlastním doménám
 • Snadná výměna odkazů v rámci vlastních domén
 • Sdílení oblíbenýc webů pro výměnu odkazů
 • Sdílené šablony mailů pro získávání odkazů

Díky Seo Analytics Vám bude stačit jedno přístupové jméno/heslo, pod kterým můžete spravovat a kontrolovat všechny své domény.

SEO deník

Přehledná evidence kroků = základ úspěchu účinné SEO správy!

 • Vedení poznámek s datem, kdy byly provedeny
 • Zobrazení poznámek pod grafy v jednotlivých Modulech
 • Rychlý přehled o krocích, které jste provedli

Evidujte si všechny své SEO kroky v poznámkovém bloku!

Snadno tak získáte přehled o tom, které z provedených činností z hlediska Vaší SEO strategie měly vliv na daný SEO faktor, tj. jak se projevily na optimalizaci Vašeho webu, e-shopu. (Např. před týdnem jsem registroval svůj web do 50 katalogů a dnes již vidím zlepšování pozic, ranků apod. = byl to správný krok)

Správa více domén v 1 účtu

Šetřete svůj čas se Seo Analytics!

 • Rychlý přístup k vlastním doménám
 • Snadná výměna odkazů v rámci vlastních domén
 • Sdílení oblíbenýc webů pro výměnu odkazů
 • Sdílené šablony mailů pro získávání odkazů

Díky Seo Analytics Vám bude stačit jedno přístupové jméno/heslo, pod kterým můžete spravovat a kontrolovat všechny své domény.

Systém práv pro Moduly

Se SEO Analytics pracujte v týmu efektivně!

 • Vytváření uživatelů a práv k jednotlivým Modulům
 • Umožní efektivní rozdělení práce v týmu
 • Možnost vytvořit přístupová práva klientovi pro online přístup k průběžným výsledkům – konkurenční výhoda

SeoAnalytics podporuje práci v týmu!

Můžete rozdělit přístupy k jednotlivým Modulům mezi více členů Vašeho týmu (např. mezi linkbuildera, kodéra, copywritera apod.) a pracovat tak maximálně efektivně.

Seo Analytics poskytuje možnost i Vašim klientům pro on-line přístup k průběžným výsledkům doporučeného SEO.

Návrhář domén pro výměnu odkazů

Nechte se inspirovat při výměně odkazů!

 • Možnost identifikace vhodných odkazů pro výměnu
 • Sledování proindexovanosti v Google, Seznamu a ranků
 • Vlastní katalog domén pro výměnu odkazů

Výměna odkazů je pro úspěšné SEO zcela klíčová a zejména pak výměna odkazů z kvalitních webů.

Systém Seo Analytics umí takovéto weby najít! Vám stačí zadat klíčové slovo, které je tematicky příbuzné s Vaším webem a systém sám pak navrhne vhodné webové stránky. U výsledků pak rovnou zjistí proindexovanost ve vyhledávačích Google,Seznamu a ranky.

Systém zároveň umožňuje vést si tímto způsobem vlastní katalog domén pro výměnu odkazů.

Správa katalogových zápisů

Mějte přehled o platnosti zápisu Vašeho webu v katalozích!

 • Kontrola platnosti zápisu v katalozích
 • Reporting klientům o stavu zápisů v katalozích

Seo Analytics umožňuje evidenci a kontrolu platnosti zápisů Vašich stránek v internetových katalozích.

Navíc je to ideální nástroj pro reporting klientům, kteří tak jasně ví, kolik zápisů mají aktivních a funkčních. Systém také každý den kontroluje platnost těchto zápisů do katalogů.

Správa PR článků

Hlídejte si Vaše aktivní PR se Seo Analytics!

 • Kontrola existence zápisu Vašich PR článků na serverech
 • Kontrola umístění klíčových slov v článcích a jejich aktivity
 • Upozornění na "nofollow" odkazy

Umístění PR článků na internetu a jejich čtenost je také velmi důležitou složkou propagace Vašeho podnikání. Seo Analytics umožňuje evidenci a kontrolu existence zápisu PR článků na serverech, na které jste je umístili.

Seo Analytics navíc hlídá, zda se klíčové slovo, na něž byl článek zaměřen, se v článku skutečně nachází a jestli v textu existuje aktivní odkaz na Váš web. Systém také umí upozornit na neaktivní odkazy.

Přejít na objednávku